Редакційна політика

Галузь та проблематика

Електронне наукове фахове видання - міжнародний науково-практичний журнал „Фінансовий простір“ включено до Переліку наукових фахових видань України (економічні науки) згідно з наказом МОН України від 10.10.2013 р. №1411

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Матеріали, що надходять для публікації в журналі підлягають внутрішньому і зовнішньому рецензуванню. Редакційна колегія журналу залишає за собою право вносити редакційні та стилістичні правки без узгоджень з автором. Відповідальність за достовірність інформації, фактів та інших відомостей, посилань на нормативні акти, цитати, власні імена та переклад несуть автори публікацій.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

Редакційна колегія

Головний редактор:

БАРАНОВСЬКИЙ Олександр Іванович
доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи ДВНЗ «Університет банківської справи» (Україна)

Заступник головного редактора:

ПАНТЄЛЄЄВА Наталія Миколаївна
доктор економічних наук, доцент, заступник директора Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» (Україна)

Відповідальний секретар:

ГМИРЯ Вікторія Петрівна
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» (Україна)


Члени редколегії:

АЛІКАРІЄВ Нуріддін Сапаркарієвіч
доктор економічних наук, професор кафедри соціології Національний Університет Узбекистану імені Мірзо Улугбека (Узбекистан)

ГРАБІНСЬКА Барбара
PhD, ад’юнкт кафедри фінансів Краківського університету економіки (Республіка Польща)

ДМИТРЕНКО Ірина Миколаївна
доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри обліку і оподаткування Інституту банківських технологій і бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи» (Україна)

ДУНСЬКА Маргарита
доктор економічних наук, професор, заступник декана факультету бізнесу, менеджменту та економіки Латвійського університету (Республіка Латвія)

КУЗНЄЦОВА Анжела Ярославівна
доктор економічних наук, професор, ректор ДВНЗ «Університет банківської справи» (Україна)

КУЗНЕЦОВА Світлана Анатоліївна
доктор економічних наук, професор, проректор з навчально-методичної роботи ДВНЗ «Університет банківської справи» (Україна)

КУЗЬМЕНКО Олександр Борисович
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки підприємства Чорноморського національного університету ім. П. Могили (Україна)

КУКЛІН Олег Володимирович
доктор економічних наук, професор, директор Черкаського державного бізнес-коледжу (Україна)

МІЩЕНКО Світлана Володимирівна
доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування Інституту банківських технологій і бізнесу ДВНЗ «Університет банківської справи» (Україна)

ПАШКЯВИЧЮС Арвідас
доктор соціальних наук, професор, завідувач кафедри фінансів економічного факультету Вільнюського університету (Республіка Литва)

ПРОКОПЕНКО Наталія Семенівна
доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи Приватного вищого навчального закладу «Європейський університет», радник податкової служби I ранку (Україна)

РОГОВА Наталія Василівна
кандидат економічних наук, доцент, директор Черкаського навчально-наукового інституту ДВНЗ «Університет банківської справи» (Україна)

СМОВЖЕНКО Тамара Степанівна
доктор економічних наук, професор ДВНЗ «Університет банківської справи» (Україна)

ХАБЕР Йозеф Антоні
PhD, професор Школи бізнесу Познані (Республіка Польща)

ШЕБЕКО Костянтин Костянтинович
доктор економічних наук, професор, ректор Поліського державного університету Національного банку Республіки Білорусь (Республіка Білорусь)