Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 3(35) (2019): Міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір» Аналіз діючої стратегії розвитку підприємства з використанням праксеологічного підходу Анотація   PDF
Олена Колмакова, Валентина Орябинська
 
№ 3(35) (2019): Міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір» Аналіз стану професійної освіти в Україні в умовах глобальної економіки та шляхи її модернізації Анотація   PDF
Вероніка Ковальчук, Ірина Денчик
 
№ 4(36) (2019): Міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір» Аналітична оцінка фінансової звітності страхових компаній: теоретичні аспекти Анотація   PDF
Олена Лук'янець, Юлія Ткаченко
 
№ 4(36) (2019): Міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір» Банківське кредитування в системі економічної безпеки України Анотація   PDF
Ганна Чепелюк, Катерина Гриценко
 
№ 2(34) (2019): Міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір» Банківське кредитування фізичних осіб в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку Анотація   PDF
Юлія Жежерун
 
№ 4(36) (2019): Міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір» Безпека функціонування банків на ринку похідних фінансових інструментів Анотація   PDF
Сергій Діденко
 
№ 2(34) (2019): Міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір» Бенчмаркінг як спосіб уникнення кризових явищ на підприємстві Анотація   PDF
Оксана Гордей, Анастасія Жолоб
 
№ 1(37) (2020): Міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір» БЮДЖЕТНО-ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА Анотація
Валентина Іванівна Глухова, Христина Володимирівна Кравченко
 
№ 4(36) (2019): Міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір» Валютний нагляд в Україні на основі ризик-орієнтованого підходу Анотація   PDF
Ольга Бакшеєва
 
№ 4(32) (2018): Міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір» Вибір органу регулювання в умовах гіперрозвитку фінансових інститутів Анотація   PDF
Віталій Зорянський
 
№ 3(35) (2019): Міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір» Визначення ефективності використання інноваційного потенціалу України за допомогою метода багатовимірної середньої Анотація   PDF
Тетяна Черкашина
 
№ 3(35) (2019): Міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір» Вплив грошово-кредитної політики федеральної резервної системи США на міжнародні фінансові ринки: аспект країн, що розвиваються Анотація   PDF
Дар’я Гордєєва, Станіслав Нікітчук
 
№ 4(36) (2019): Міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір» Вплив корпоративної культури на ефективність діяльності організації Анотація   PDF
Олена Литвин, Ольга Галицька
 
№ 4(36) (2019): Міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір» Вплив трендів сучасної економіки на мотивацію праці Анотація   PDF
Андрій Федоренко
 
№ 4(32) (2018): Міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір» Готельно-ресторанна справа в системі координат ціннісно-орієнтованого управління Анотація   PDF
Володимир Гуменюк, Святослав Кісь, Богдан Гречаник
 
№ 3(31) (2018): Міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір» Державна політика цифровізації економіки України Анотація   PDF
Сергій Криниця
 
№ 3(31) (2018): Міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір» Еволюція i класифікації показників оцінювання фінансової безпеки банків Анотація   PDF
Андрій Лісняк
 
№ 2(34) (2019): Міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір» Економічний механізм як ефективний інструмент управління процесом використання природних ресурсів Анотація   PDF
Вікторія Ткаченко
 
№ 2(34) (2019): Міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір» Етичні цінності Християнства у структурі господарсько-економічних відносин Анотація   PDF
Світлана Майстренко
 
№ 3(35) (2019): Міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір» Захист прав споживачів кредитних послуг через альтернативні інструменти фінансування в умовах цифрової економіки Анотація   PDF
Сергій Полях
 
№ 4(32) (2018): Міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір» Кібербулінг як загроза психологічній і соціальній безпеці життєдіяльності особистості та суспільства Анотація   PDF
Наталія Пантєлєєва, Григорій Кабенгеле
 
№ 1(33) (2019): Міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір» Кіберзагрози в умовах цифрової економіки Анотація   PDF
Наталія Пантєлєєва, Людмила Романовська, Марія Романовська
 
№ 3(31) (2018): Міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір» Класифікація основних засобів як важлива передумова їх обліку та аналізу Анотація   PDF
Ганна Лютова, Оксана Атамась
 
№ 3(35) (2019): Міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір» Контролінг фінансових ризиків сільськогосподарських підприємств Анотація   PDF
Віталіна Ярмоленко
 
№ 4(32) (2018): Міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір» Критерії оцінки якості кредитного портфеля банку Анотація   PDF
Костянтин Затворницький
 
26 - 50 з 102 результатів << < 1 2 3 4 5 > >>