МОДЕРНИЗАЦИЯ КОНЦЕПЦИИ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Автор(и)

  • Дж.Р. Зайналов
  • Сюзанна Алиева

DOI:

https://doi.org/10.18371/fp.3(39).2020.215158

Ключові слова:

глобалізація, транснаціоналізація, податкова реформа, податкова політика, податкові ставки, сучасний механізм оподаткування, оподаткування доходу

Анотація

Стаття присвячена дослідженню реалізації податкових реформ в Республіці Узбекистан в рамках Концепції вдосконалення податкової політики, аналізуються окремі аспекти її реалізації, а також ефективність упровадження положень Податкового Кодексу РУз в новій редакції. Розроблено рекомендації щодо поліпшення податкової системи.

Посилання

Law of the Republic of Uzbekistan on Introducing Amendments and Additions to the Tax Code of the Republic of Uzbekistan. №ZRU-599 (2019, December 30). Retrieved from: https://lex.uz/docs/4674018

Decree of the President of the Republic of Uzbekistan on the Concept of Im-proving the Tax Policy of the Republic of Uzbekistan. №UP-5468 ( 2018, June 29). Retrieved from: https://www.lex.uz/ru/docs/3802374

Vahabov, A.V. & Zhuraev, A.S. (2009). Nalogi i nalogooblozhenie. Uchebnik. [Taxes and taxation. Textbook]. Tashkent: Sharq [in Russian]

Voronin S.А. (2017). Nalogoviy mexanizm stimulirovaniya innovatsiy i neobxodimostь yego sovershenstvovaniya v Uzbekistane [Tax mechanism for stimulating innovation and the need to improve it in Uzbekistan]. Institut prognozirovaniya i makroekonomicheskix issledovaniy. Tashkent. [in Russian].

Zaynalov Dj.R. (2018). Dostoinstva i nedostatki optimizatsii nalogooblojeniya i nalogovoy stavki v usloviyax razvivayuщeysya ekonomiki [Advantages and disadvantages of optimizing taxation and tax rate in developing economy]. POLISH SCIENCE JOURNAL, 1, 48-53. [in Russian]

Zaynalov Dj.R., Аlieva S.S. & Xamraev M.S. (2017). Neobxodimost okazaniya kachestvennix uslug nalogoplatelsh’ikam slujbami nalogovoy inspektsii [The need to provide quality services to taxpayers by tax inspection services]. Servis, 2, 109-114 [in Russian]

Zaripov X. B. (2019). Ekonomicheskoe znachenie nalogov i nalogovaya politika Uzbekistana [The economic importance of taxes and tax policy in Uzbekistan]. Ekonomika i biznes: teoriya i praktika- Economics and business: theory and practice, 5-2, 44-48 [in Russian]

Malikov, T.S. (2002) Aktual'nye voprosy nalogooblozhenija. Uchebnoe posobie [Actual issues of taxation. Tutorial]. Tashkent: Akademia [in Uzbekistan]

Prezident oboznachil 8 klyuchevix napravleniy dlya dal’neyshego rosta ekonomiki. www.gazeta.uz. Retrieved from: https://www.gazeta.uz/ru/2020/06/09/economy/

Safarov G.A. (2015). Osobennosti nalogovoj sistemy Respubliki Uzbekistan [Features of the tax system of the Republic of Uzbekistan]. Jekonomika i biznes: teorija i praktika-Economics and Business: Theory and Practice, 2, 65-67 [in Russian]

Zajnalov Zh.R., Alieva S.S. & Ahrorov Z.O. (2019). Soliqlar va soliqqa tortish. U’quv qu’llanma [Tax and taxation. Tutorial] - Samarqand: Zarafshon [in Uzbekistan]

Tashmuradova B. (2007). Iқtisodij taraққijotga jerishishda soliқlardan samarali fojdalanish. Extended abstract of Doctor’s thesis. Tashkent [in Uzbekistan]

Toshmatov Sh. & Abdurahmonov O. (2009) Nalogi i nalogooblozhenie. Uchebnoe posobie. [Tax and taxation. Tutorial]. Tashkent: NORMA [in Uzbekistan]

Yuldashev A. (2007) Nalogi i nalogooblozhenie. Uchebnoe posobie. Tax and taxation. Tutorial] - Tashkent: Nauka i tehnologija.[in Russian]

Data of the Ministry of Finance of Uzbekistan (2020). Retrieved from: https://www.mf.uz

Data of the State Committee of the Republic of Uzbekistan on Statistics (2020). Retrieved from: https://stat.uz

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-24