Фінансовий простір

Електронне наукове фахове видання Заснований у 2011 році Університетом банківської справи Національного банку України (м. Київ). Видавець – Черкаський навчально-науковий інститут Університету банківської справи. Періодичність – 4 номери в рік. У 2012 році журнал зареєстровано в Міжнародному центрі періодичних видань (ISSN International Centre, м. Париж) – ISSN 2304-1692. Наказом Міністерства освіти і науки України від 10.10.2013р. № 1411 видання включено до Переліку наукових фахових видань України (економічні науки). У журналі публікуються статті українською, російською та англійською мовами. Матеріали, що надходять для публікації в журналі підлягають внутрішньому і зовнішньому рецензуванню. Редакційна колегія журналу залишає за собою право вносити редакційні та стилістичні правки без узгоджень з автором. Відповідальність за достовірність інформації, фактів та інших відомостей, посилань на нормативні акти, цитати, власні імена та переклад несуть автори публікацій. Видання включено до провідних міжнародних наукометричних баз: EBSCO Publishing (США) Open Academic Journal Index (OAJI) CiteFactor (США) Universal Impact Factor (Австралія) ResearchBib (Японія)

Зображення домашньої сторінки журналу