№ 2(34) (2019)

Міжнародний науково-практичний журнал «Фінансовий простір»

DOI: https://doi.org/10.18371/fp.2(34).2019

Засновник: Державний вищий навчальний заклад "Університет банківської справи"

Видавець: Черкаський навчально-науковий інститут Державний вищий навчальний заклад Університет банківської справи»

Зміст

Статті

Rational Use Of Resources And Introduction Of Innovative Technologies In The Development Of Agriculture In Kazakhstan PDF (English)
Yеlena Gridneva, Gulnar Kaliakparova, Kaisar Alpysbayev 9-19
Теоретичні аспекти процедури виконання судових рішень в Україні PDF
Сергій Брайченко, Валентина Фоменко 20-29
Етичні цінності Християнства у структурі господарсько-економічних відносин PDF
Світлана Майстренко 30-40
Банківське кредитування фізичних осіб в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку PDF
Юлія Жежерун 41-52
Теоретичні засади поняття «Фнансовий механізм»
Вадим Гайович 53-61
Інноваційний та фінансовий ресурсний потенціал аграрних підприємств
Валентина Ковтун 62-73
Теоретичні засади визначення сутності системно важливих банків
Олеся Литвиненко 74-88
Економічний механізм як ефективний інструмент управління процесом використання природних ресурсів
Вікторія Ткаченко 89-100
Інструментарій міжнародного маркетингу для сучасного аналізу глобальних ринків
Надія Адвокатова, А.І. Боярчук 101-112
Формування інвестиційної програми регіонального розвитку аграрного сектору
Наталія Танклевська, Віктор Олійник 113-124
Фінансовий механізм функціонування аграрних підприємств: зарубіжний досвід
Олександр Синенко 125-141
State Regulation of Bad Loans of Ukrainian Banks in the Modern Conditions
Mikhailo Goichman 142-153
Бенчмаркінг як спосіб уникнення кризових явищ на підприємстві
Оксана Гордей, Анастасія Жолоб 154-166
Проблемні аспекти формування компетенцій в сфері Інформаційної безпеки майбутніх фахівців економічного профілю
Ярослав Касярум 167-176